Volné pozice pro absolventy

Týmový hráč umí najít společnou řeč i přes sebevětší rozdíly

Audit Analytik se zaměřením na IT procesy

Audit analytik se zaměřením na IT procesy je součástí týmu orientující ho se na audit účetní závěrky. V rámci tohoto auditu existuje specializovaný tým systémového a procesního auditu (SPA), který se zaměřuje na IT prostředí auditovaných klientů.

Cíl práce v oddělení SPA je především o získání a pochopení znalostí IT procesů našich klientů, např. řízení přístupů uživatelů do systémů, změnové řízení, incident management atd., včetně identifikace a testování klíčových kontrol v těchto procesech.
Další oblastí naší práce je pochopení a testování automatizovaných business procesů mimo IT strukturu (např. výnosy a pohledávky, nákup a závazky.

Naše práce přináší zefektivnění finančních auditů u komplexních klientů a zároveň je podporou finančních auditů jako takových. Kromě toho pomáháme našim klientům neustále zefektivňovat jejich procesy a kontrolní prostředí.

Co ti práce ve SPA nabízí?

 • Mladé a spolehlivé kolegy.
 • Pestrou práci u klientů z mnoha různých odvětví (finanční instituce, energetické společnosti, maloobchod a další).
 • V průběhu prvním 2 let získáš ucelený pohled na IT prostředí velkých společností a po 2. roce si můžeš začít budovat specializaci v rámci oddělení (Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, SAP, Datové analýzy, Programování atd.).
 • Budeš mít možnost profesního a osobnostního růstu formou školení a certifikací (např. CISA, Prince2, soft skills školení).
 • Benefity, které si vybereš (Multisport karta, stravenky, nákup v lékárně, koncerty atd.).
 • Flexibilní pracovní doba.
 • Možnost zahraničních stáží a projektů.
 • Plná kompenzace přesčasových hodin (případně kompenzace v podobě extra dovolené).

Co stačí do začátku?

 • Minimálně bakalářské vzdělání (ukončené nebo tento semestr končící)
 • Chuť učit se a rozvíjet, otevřenost zpětné vazbě, nebát se zeptat, když něco nevím.
 • Schopnost řídit přidělené úkoly a myslet analyticky
 • Komunikativní čeština a angličtina
 • Zájem o IT (databáze, operační systémy apod.)

Výběrové řízení se skládá z testů (numerika, pozornost, anglický jazyk) a pohovoru s manažerem SPA oddělení.

Ochrana osobních údajů pro žadatele o zaměstnání: https://www.pwc.com/cz/cs/kariera-dnes/ochrana-osobnich-udaju.html

Privacy Statement for Recruitment Applicants: https://www.pwc.com/cz/en/kariera-dnes/ochrana-osobnich-udaju.html

Lokalita: Hvězdova 1734/2c, 140 00  Praha-Nusle, Česká republika

Oddělení služeb: Technologie

Přihlášení

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČO: 61063029, Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00, Praha 4, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací na: Privacy statement / Ochrana osobních údajů - https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontakty

Dora Marholdová

Dora Marholdová

Assurance recruitment (Financial audit and Technology recruitment), PwC Česká republika

Barbora Bradáčová

Barbora Bradáčová

Tax & Legal recruitment, Project Coordinator - Graduate recruitment activities, PwC Česká republika

Monika Krkošková

Monika Krkošková

Advisory recruitment (Consulting and Technology recruitment), PwC Česká republika

Barbora Bitek

Barbora Bitek

Internal Services recruitment, PwC Česká republika