Volné pozice pro zkušené odborníky

Týmový hráč umí najít společnou řeč i přes sebevětší rozdíly

Senior Security Specialista

PwC, to je největší auditní tým v České republice, ale i poradenské týmy, které se zaměřují na strategie, fúze & akvizice, restrukturalizace, finanční poradenství, daně, právo, technologie, data nebo forenzní analýzu. Zjisti, jak snadné je kombinovat tyto znalosti, když jsi na správném místě.PwC Česká republika je součástí globální sítě firem s více než 250 tisíci lidí ve 158 zemích světa. U nás dostaneš možnost nahlédnout do toho, jak se dělá business na českém, regionálním i globálním trhu.

Náš pražský Cyber & Privacy team hledá specialistu pro pomoc na projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti pro mnoho zajímavých klientů v Česku i Evropě (a někdy i dále).

Hledáme k nám do týmu nové kolegy, kteří mají základní znalost bezpečnostních standardů a "best practice", a budou mít zájem a chuť rozvíjet se v těchto specifických oblastech dále (neočekáváme, že tohle všechno budete umět)

 • Administrace Windows, Linux nebo MS Active Directory
 • Web Security pro Apache nebo IIS nebo HIS
 • Authentication, Authorisation a Cryptography
 • Firewall, protokoly HTTPS, TLS, SSH, PKI
 • Praktická zkušenost s repozitáři SVN, GIT
 • Configuration management (například Ansible, Terraform, Gradle nebo ANT)
 • Znalost bezpečnostních mechanismů v procesech jako jsou Identity and access management, Data encryption, Privileged access management, Web application firewall, principles of network security, database security principles, SAML, OAUTH,
 • SDLC
 • SOA, Microservices, HA principles, DevOps
 • Standardy jako ISO27k nebo NIST

Tvojí výhodou může být:

 • Dosažené certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Znalost oblasti OT prostředí – SCADA/ICS sítě
 • Zkušenost s bezpečností Cloudových služeb

Co nabízíme:

 • Zcela výjimečnou příležitost profesního i osobního rozvoje, možnost získat mezinárodní zkušenost na projektech ve velice atraktivních destinacích.
 • Hodně různorodou práci s opravdu zajímavými klienty.
 • Průběžné externí vzdělávání a velice strmá učící křivka.
 • Nadstandardně přátelský a otevřený tým, který je vždy ochoten se pomoci.
 • Zajímavé finanční ohodnocení s velkou progresí a široký výběr benefitů.

Ochrana osobních údajů pro žadatele o zaměstnání: https://www.pwc.com/cz/cs/kariera-dnes/ochrana-osobnich-udaju.html

Privacy Statement for Recruitment Applicants: https://www.pwc.com/cz/en/kariera-dnes/ochrana-osobnich-udaju.html

Lokalita: Hvězdova 1734/2c, 140 00  Praha-Nusle, Česká republika

Oddělení služeb: Technologie

Přihlášení

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČO: 61063029, Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00, Praha 4, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací na: Privacy statement / Ochrana osobních údajů - https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontakty

Dora Marholdová

Dora Marholdová

Assurance recruitment (Financial audit and Technology recruitment), PwC Česká republika

Barbora Bradáčová

Barbora Bradáčová

Tax & Legal recruitment, Project Coordinator - Graduate recruitment activities, PwC Česká republika

Monika Krkošková

Monika Krkošková

Advisory recruitment (Consulting and Technology recruitment), PwC Česká republika

Veronika Vyletová

Veronika Vyletová

Internal Services recruitment, PwC Česká republika