Volné pozice pro zkušené odborníky

Týmový hráč umí najít společnou řeč i přes sebevětší rozdíly

Senior Security Specialista

PwC, to je největší auditní tým v České republice, ale i poradenské týmy, které se zaměřují na strategie, fúze & akvizice, restrukturalizace, finanční poradenství, daně, právo, technologie, data nebo forenzní analýzu. Zjisti, jak snadné je kombinovat tyto znalosti, když jsi na správném místě.PwC Česká republika je součástí globální sítě firem s více než 250 tisíci lidí ve 158 zemích světa. U nás dostaneš možnost nahlédnout do toho, jak se dělá business na českém, regionálním i globálním trhu.

Náš pražský Cyber & Privacy team hledá specialistu, který by se podílel na projektech pro naše nejvýznamnější klienty a pomáhal by jim se:

  • Zhodnocením informační bezpečnosti - během těchto projektů budete pomáhat klientům zabezpečit jejich prostředí a navrhovat doporučení pro případné zjištěné problémy
  • Analýzou rizik informační bezpečnosti – pro naše klienty je důležité správné zhodnocení rizik souvisejících s IT
  • Novými technologiemi – budete řešit, jak zabezpečit chytrá města (Smart City), aspekt soukromí ve virtuální realitě (VR), pomáhat s implementací bezpečných systémů …

... a mnohem víc!

Požadujeme

Základní orientaci v bezpečnostních standardech a „best practice“ (např. ISO 27000 ale i dalších).

Základní znalost legislativních požadavků relevantních IS/IT bezpečnosti – zejména Zákon o kybernetické bezpečnosti, EIDAS, GDPR apod.

Základní znalost IT technologií a technických standardů z pohledu bezpečnosti pro všechny vrstvy architektury

Praktické zkušenosti s analýzou a vyhodnocováním efektivity bezpečnostních řešení a rizik

Zkušenost s prostředím finančních služeb je výhodou

Dobré komunikační a organizační schopnosti v ČJ a AJ.

Nabízíme

Výjimečnou příležitost profesního i osobního rozvoje.

Přátelský tým, který je vždy ochoten se vším pomoci.

Možnost vycestování do zahraničí.

Zajímavé finanční ohodnocení a široký výběr benefitů.

Ochrana osobních údajů pro žadatele o zaměstnání: https://www.pwc.com/cz/cs/kariera-dnes/ochrana-osobnich-udaju.html

Privacy Statement for Recruitment Applicants: https://www.pwc.com/cz/en/kariera-dnes/ochrana-osobnich-udaju.html

Lokalita: Hvězdova 1734/2c, 140 00  Praha-Nusle, Česká republika

Oddělení služeb: Technologie

Přihlášení

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČO: 61063029, Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00, Praha 4, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací na: Privacy statement / Ochrana osobních údajů - https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontakty

Dora Marholdová

Dora Marholdová

Assurance recruitment (Financial audit and Technology recruitment), PwC Česká republika

Barbora Bradáčová

Barbora Bradáčová

Tax & Legal recruitment, Project Coordinator - Graduate recruitment activities, PwC Česká republika

Monika Krkošková

Monika Krkošková

Advisory recruitment (Consulting and Technology recruitment), PwC Česká republika

Barbora Bitek

Barbora Bitek

Internal Services recruitment, PwC Česká republika