Volné pozice pro studenty

Týmový hráč umí najít společnou řeč i přes sebevětší rozdíly

Stáž v auditu Ostrava (internship)

PwC, to je největší auditní tým v České republice, ale i poradenské týmy, které se zaměřují na strategie, fúze & akvizice, restrukturalizace, finanční poradenství, daně, právo, technologie, data nebo forenzní analýzu. Zjisti, jak snadné je kombinovat tyto znalosti, když jsi na správném místě.PwC Česká republika je součástí globální sítě firem s více než 250 tisíci lidí ve 158 zemích světa. U nás dostaneš možnost nahlédnout do toho, jak se dělá business na českém, regionálním i globálním trhu.

Studentům vysokých škol nabízíme možnost zapojit se do jedinečného trainee programu a pracovat tak na částečný úvazek během studia. Vzhledem k tomu, že si Vaší práce vážíme a preferujeme dlouhodobou spolupráci, nabízíme Vám program Step by Step, který spočívá v následujícím:

 • Získáte odbornou a relevantní pracovní zkušenost v poradenské firmě
 • Garantujeme vám až 3-letý program
 • Můžete zahájit studium ACCA již během školy (za stanovených podmínek)
 • Pracujete se svým mentorem
 • Chcete-li se učit od zkušenějších, můžete využít shadowingu
 • Můžete pracovat na stejných klientech a tím mít kontinuální portfolio
 • Každoročně navýšíme Vaší odměnu
 • Přes léto se můžete účastnit business skills školení
 • Máte možnost plynule přejít na plný úvazek po ukončení studia (pro studenty posledních ročníků vysoké školy

Abyte co nejlépe zapadl/a do týmu, měl/a byste:

 • Být student/ka vysoké školy minimálně 3. ročníku
 • Mít zájem o audit, účetnictví a finance
 • Mít plynulou znalost českého a komunikativní úroveň anglického jazyka
 • Umět pracovat pečlivě a mít smysl pro odpovědnost
 • Chtít pracovat v týmu, vykonávat práci na profesionální úrovni a stále se učit

Nástup na stáž je na podzim 2021, délka stáže minimálně do dubna.
Na začátku vás čekají 2 online testy. Pokud uspějete, pozveme si vás společně s dalšími kandidáty na assessment centrum.

Lokalita: Zámecká 488/20, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, Česká republika

Oddělení služeb: Audit

Přihlášení

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o..

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na jeho stránky. Správcem Vašich osobních údajů je taková ze společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, PricewaterhouseCoopers IT Services, s.r.o., PricewaterhouseCoopers IT Services Limited, odštěpný závod, všechny na adrese Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00, Praha 4, která Vámi byla v rámci náborového procesu oslovena. Zobrazit více

Seznam správců:
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČO: 61063029, Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4
PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 24162019, Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4
PricewaterhouseCoopers IT Services, s.r.o., IČO: 24182486, Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4
PricewaterhouseCoopers IT Services Limited, odštěpný závod, IČO: 06075479, Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací na: Privacy statement / Ochrana osobních údajů - https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontakty

Dora Marholdová

Dora Marholdová

Assurance recruitment (Financial audit and Technology recruitment), PwC Česká republika

Barbora Bradáčová

Barbora Bradáčová

Tax & Legal recruitment, Project Coordinator - Graduate recruitment activities, PwC Česká republika

Petra Vetríková

Petra Vetríková

Advisory recruitment (Consulting and Technology recruitment), PwC Česká republika

Veronika Vyletová

Veronika Vyletová

Internal Services recruitment, PwC Česká republika